Je pijlen spine-en

From Pijl en Boog
Jump to navigationJump to search

Je pijlen spine-en

  • Wanneer je al je pijlen gemeten hebt kan je een plot maken waarin je het gewicht van de pijl en de spine waarde uitzet ten opzichte van elkaar. De pijlen die dicht bij elkaar liggen op de grafiek kan je op die manier groeperen in sets omdat ze zich gelijkaardig zullen gedragen wanneer je ze wegschiet.
Spine tester Spine chart.jpg
  • In deze chart zie je dat aluminium pijlen (rode vierkantjes) veel beter bij elkaar groeperen qua gewicht en spine waarde, de houten pijlen zijn erg verschillend. Bij de selectie van de schachten zijn die genomen uit een doos met als markering:40-45#. In werkelijkheid zitten de waarden tussen 36 en 42.
  • Door nu de afstand (=26 inch) te delen door de gemeten uitwijking (dan ook in inch!) krijg je de spine waarde van de schacht/pijl. Dezelfde chart als hierboven wordt hieronder weergegeven maar dan in spine-waarde, eerder dan in spine (uitwijking in inch).
Spine tester Spine waarde chart.jpg
  • De reden waarom je je pijlen spine-t en weegt is om ze te kunnen groeperen in sets van pijlen met dezelfde fysische eigenschappen om een zo reproduceerbaar mogelijk schot te maken. Hoe beter het gewicht en spine van een set pijlen bij elkaar ligt, hoe beter je die set pijlen kan groeperen. Dus de bovenstaande plot kunnen we gebruiken om dan de reeks pijlen onder te verdelen in sets die goed groeperen. Uiteraard, de aluminium pijlen groeperen heel goed en kunnen dus als 1 set gebruikt worden. Voor de houten pijlen liggen gewicht en spine te ver uit elkaar. De spine groepeer je in een interval van maximum 5#, het gewicht breng je indien mogelijk zo dicht mogelijk bijeen. De meeste bogenbouwers maken hun pijlen in een gewicht range van +/- 5 grains ( = +/- 0.3239 gram). Dit komt overeen met een range van 10 grains of 0.65 gram.
  • De set van 5 pijlen met gewicht 29.5 gram (grote ellips) zou ik durven groeperen in één set omdat het gewicht zo goed overeen komt alhoewel het op de limiet ligt van de 5# range. Het verschil in uitwijking op de spine tester tussen de verschillende pijlen mag dan maximaal 0.05 inch zijn op 26" voor de range [47.5# - 52.5#]. In de regel, als je kan, kies ze zo dicht mogelijk bijeen.
Spine tester Spine waarde chart select.jpg
  • Wanneer je een rechthoek (groen op de plot hieronder) neemt met als range 5# en als gewicht range 10 grain (0.64 gram) zie je gemakkelijk welke pijlen nog (of nog net) bij elkaar zouden passen.
Spine tester Spine waarde chart select range.jpg
  • Het is erg belangrijk om het gewicht van je pijlen zo goed mogelijk bij elkaar te brengen. Dit is voor lichte bogen (<35#) belangrijker dan de spine, voor sterkere bogen wordt de spine dan weer belangrijker, zeker indien het geen center-shot bogen zijn. Dus als je moet kiezen is voor lichte bogen het gewicht de eerste classifier, voor zware bogen is het de spine.