Flu-Flu pijlen maken

From Pijl en Boog
Jump to navigationJump to search

Spiral wrap Flu-Flu pijlen maken.

Flu-Flu pijlen zijn pijlen die voorzien zijn van veren die als doel hebben om de pijl maximaal te stabiliseren in de vlucht. De grote veren remmem de pijl af, trekken als het waren aan de achterkant van de pijl en brengen die zo snel in balans. Deze pijlen zijn erg geschikt voor doelen op korte afstand. Als gevolg dat de veren de pijl er hard afremmen zijn ze ook geschikt om op luchtdoelen te schieten omdat deze pijlen niet veel verder dan 40 meter vliegen, zelfs wanneer ze uit een 50# boog afgeschoten worden. Flu-flu pijlen worden op verschillende manieren gemaakt. Je kan ze maken door schachten te voorzien van 6 full height veren van 5" lengte.. deze remmen de pijl meer af dan gewone veren, echter, door de veren spiraalsgewijs op de schacht te kleven krijg je een maximaal rendement. Hieronder zullen we dan ook uitleggen hoe je zo'n flu-flu pijlen kan maken. Het is gebaseerd op het voorbeeld van TrueFlight.

Benodigdheden

 • Spiral wrap flu-flu veren.
  • Zorg dat je de speciale spiral wrap veren kiest (Bv van Trueflight), die hebben een dunner voetje zodat ze gemakkelijk rond de schacht te winden zijn. Maak je geen zorgen dat de kwaliteit van deze veren minder is dan de gewone full length feathers, dat maakt voor een flu-flu die op deze manier gemaakt is niets uit.
  • Fluo kleuren vallen erg goed op, zeker bij valavond wanneer er procentueel meer UV licht aanwezig is.
  • (Fluo) Orange en fluo-rose contrasteren erg goed met het groen van het gras en vallen dus erg goed op.
  • Ik neem meestal twee verschillende kleuren om een sterker contrast te krijgen.
 • Schachten voorzien van nokken en punten: gebruik schachten van dezelfde lengte als die waar je gewoon mee bent om te schieten.
 • Dubbelzijdige tape
 • Schaartje
 • Verenlijm.

Ontvetten

Voor je gaat lijmen dien je altijd eerst goed te ontvetten om een goede hechting te krijgen. Goede ontvetters voor schachten zijn Aceton, methanol, ether, isopropyl alcohol of MEK (MethylEthylKeton). Doe een beetje ontvetter (bv aceton) op een stukje keukenrol en wrijf over de schacht waar je de veren wil aanbrengen tot je voelt dat het ontvet is. Bekijk de keukenrol, er mag geen vuil meer van de schacht komen.

Ontvetten met aceton.png

Veren uitkiezen

 • Kies 2 veren uit en breng ze op gelijke lengte.
 • Rond de voor een achterkant mooi af, op die manier krijgt je flu-flu nadien een mooie vorm en storen de veren niet tijdens het schieten.
Gelijke Full length veren spiral wrap.jpg

Breng dubbelzijdige tape aan

 • Omdat we de veren spiraalsgewijs zullen aanbrengen op de schacht dienen we eerst twee strips dubbelzijdige tape aan te brengen op de schacht.
 • Eerst breng je de eerste strip aan. Laat bovenaan ongeveer 2.5 cm van de nok vrij en plaats de tape in een hoek van 45° t.o.v. de schacht. Wikkel dan de tape rond de schacht over ongeveer zo'n 5".
 • De oriëntatie en richting waarin je wikkelt is belangrijk. Voor een 'Right wing' veer dien je, indien je onderaan (i.e. het dichtst bij de punt) begint van links onder naar rechts boven te starten voor het eerste stukje. Je zal zien dat dan de wind in het holle deel van de veer komt (=de kant met het voetje). Indien je een 'left wing' veer hebt, is het omgekeerd.. daar wikkel je het eerste stukje van rechtsonder naar linksboven.
Dubbelzijdige Tape spiraalsgewijs aanbrengen.jpg
 • Breng nu de tweede strip aan.. begin aan de andere kant van de schacht en laat de tweede strip mooi tussen de spiraal van de eerste strip komen. Zorg dat je steeds dezelfde afstand houdt. Ook hier begin je in een hoek van 45°.

Dubbelzijdige Tape spiraalsgewijs aanbrengen2.jpg2 spiralen.jpg

 • Het resultaat is een schacht voorzien van dubbelzijdige tape waar de twee spiralen elkaar afwisselen. Op de foto is aangeduid waar de veren (1 en 2) zullen komen.
 • De orientatie waarin je de tape aanbrengt (links boven naar rechts onder) hangt af of je een linkse of rechtse veer gebruikt. Op de foto is de holle kant van de veer naar de punt gericht, dit remt het sterkst af. Door de veer anders te oriënteren (en de tape dus van rechts boven naar links onder aan te brengen) ga je de holle kant van de veer naar achteren richten en rem de dus minder af. Dit is niet aan te raden.

Veren aanbrengen

 • Haal de bescherming van één van de dubbelzijdige tape spiralen er over de gehele lengte af.
 • Begin met de top van de veer en plaats die bovenaan aan de schacht. Met het overhangde deel van de tape bind je de tip van de veer op de schacht vast. Dit houdt de veer op z'n plaats.
 • Windt nu de veer rond de schacht en zorg er voor dat het voetje van de veer netjes op de tape past.
 • Wanneer je onderaan bent aangekomen bind je het andere einde van de veer ook met het overhangende stuk tape vast. Zet voldoende kracht op de veer om ze goed op de tape te plaatsen. Druk nadien over de hele lengte van de veer de veer goed vast op de tape. Gebruik hiervoor je vingernagel of een ander zacht voorwerp zodat je de veer niet beschadigd.
 • Breng zo ook de tweede veer aan en bindt boven en onderkant op de schacht vast met het andere overhangende eindje tape.
 • Let er op dat je niet teveel tape rond de schacht windt, zeker niet vooraan. Als dit te dik wordt krijg je een bult en dat geeft afwijkingen. Je kan het overtollig stuk take ook afknippen en de veer fixeren aan de uiteinden met een beetje lijm.

Spiral flu flu-top.jpgSpiral flu flu-bottom.jpg

 • Als resultaat bekom je een flu-flu waarvan de veren nog op een onregelmatige manier open staan.

Spiral Wrap FluFlu met 2 veren.jpg

 • Breng nog een druppeltje lijm onderaan en bovenaan op de veren aan, analoog zoals je bij gewone veren doet. Controleer of de veren goed vast zitten en zich niet los kunnen trekken. Indien nodig, gebruik super-glue om het begin en einde van de veer vast te zetten. Dit mag niet los komen. Vermijd om een dikke bult aan tape te gebruiken.

Opkammen

 • Maak gebruik van een fijne kam om de veren mooi open te zetten. Op die manier oogt het niet alleen mooier maar vliegen ze ook beduidend beter en remmen ze de pijl heel sterk af.
 • Kam van binnen naar buiten en van boven naar beneden. De veren komen zo mooi open staan.
Spiral Wrap FluFlu opkammen.jpg

Klaar

Spiral Wrap FluFlu klaar.jpg

Andere Flu-Flu modellen

 • Verschillende modellen flu-flu pijlen bestaan en zijn goed. Door het design aan te passen kan je de snelheid van je pijl aanpassen. De spiral-wrap flu-flu veren vertrekken erg snel omdat de veren in het begin plat tegen de schacht liggen, maar zullen nadien zich terug open zetten en de pijl erg snel afremmen.
 • Flu-Flu pijlen met 4 of 6 full height (5" veren afkomstig van een full length veer) veren remmen ook wel af maar niet zo sterk als de spiral wrap. Deze zijn eerder geschikt om doelen op korte afstand te raken waar accuraatheid belangrijk is. Ondanks hun grotere veren vliegen ze gemakkelijk nog 80 tot 100 meter ver.
 • Ook door de orientatie van de veer t.o.v. de schacht aan te passen verander je de eigenschappen van de flu-flu pijl.. wanneer je de veer plaats met de holle kant van de veer naar de punt zal die sterker afremmen dan wanneer je de veer met de bolle kant naar de punt plaatst. Experimenteren is aangewezen.
 • Door de vorm van de veer te trimmen kan je ook de snelheid van de flu-flu bijsturen.. hoe meer je weghaalt, hoe verder de pijl vliegt maar hoe minder de veren hun werk kunnen doen.

Parachute modellen

Toch even een speciale aandacht voor de parachute modellen. Door achter de veren nog een extra winding van een full length veer (type spiral wrap) aan te brengen, rem je de pijl ook sterk af, zeker de modellen met de parachute naar de pijlpunt gericht (holle kant van de veer naar de punt gericht). Ook hier kan de de orientatie en het aantal windingen variëren. Het kan net de gulden middenweg geven tussen snelheid en accuraatheid.


FluFlu parachute 1.jpgFluFlu parachute 2.jpgFluFlu parachute 3.jpg

Flu-Flu pijlen voor de jacht op vliegend wild

De wetging kan van land tot land verschillen. Kijk dit zeker na. Voor Frankrijk dient de diameter van de veren minstens 6 cm te zijn. De spiral wrap flu-flu's remmen de pijl heel goed af. Je dient aan de hand van de kinetische energie te bepalen dat de pijl op een afstand van 20 meter nog voldoende energie heeft om de schokdood te induceren. Daarom dat full height veren die recht gekleefd worden ook frequent bij jacht gebruikt worden om de pijl toch nog voldoende snelheid te laten behouden. Het nadeel is dan wel dat indien je mist dat je pijl wel veel verder zal liggen.