Bepalen van je dominantie van je oog: Linkse vs Rechtse schutters

From Pijl en Boog
Jump to navigationJump to search

Bepalen van je dominantie van je oog: Linkse vs Rechtse schutters

Hoe kom je te weten welk oog je dominant oog is

Dit kan je te weten komen via een aantal verschillende manieren.. test ze best allemaal en controleer of ze consitent zijn.. sommige mensen hebben co-dominante ogen... dwz dat ze kunnen wisselen van dominant oog...

Methode 1: Doel in de verte

 • Hou beide ogen open.
 • Strek je armen uit op ooghoogte, je handpalmen weg van jou, kruis je vlakken handen in een driehoek over elkaar en maak met je duimen en handen een opening in de vorm van een driehoek... maak dit gaatje zo klein mogelijk.. Kijk hierdoor naar een voorwerp op relatief grote afstand (bv 25 meter).
 • Breng nu geleidelijk je handen naar je ogen en zorg er voor dat je steeds naar het doel blijft kijken...
 • Breng je handen steeds dichter tot je tegen je hoofd bent... het oog waarvoor nu het gaatje is (en waardoor je naar het voorwerp kijkt) is je dominante oog.

Methode 2: wijzen met vinger

Deze methode vraagt de hulp van een vriend..

 • Ga op 5 meter van een persoon staan
 • Hou beide ogen open
 • Wijs met uitgestrekte arm met je vinger naar de neus van de persoon die 5 meter van je verwijderd staat.
 • Vraag nu aan de persoon boven welk oog nu je vinger staat... dat ook is het dominante oog..
  • De andere persoon zal zien dat je je vinger voor één van beide ogen houdt.. dat is je dominante oog
 • Deze methode is ook uitermate goed geschikt om heel snel een groep beginnende schutters of jonge kinderen die kennis willen maken met boogschieten in te delen in linkse of rechtse schutters.
  • Laat alle kinderen op een lijn staan, minsten 5 meter van jou. Vraag hen om met beide ogen open naar het midden van je voorhoofd te wijzen. Het oog dat door hun hand bedekt is is hun dominante oog. Dit gaat heel snel.

Methode 3: wijzen met vinger en wisselen van ogen

 • Hou beide ogen open
 • Wijs met uitgestrekte arm met je vinger naar een voorwerp dat op 6-25 meter afstand staat
 • Hou nu je rechter oog open en sluit je linker oog. Wanneer je vinger niet "verplaatst" is je rechter oog (het open oog) dominant.
 • Doe nu je linker oog open en sluit je rechter oog.. Voor een rechts dominante persoon is je vinger nu verplaatst..
 • Algemeen kan je stellen dat het oog dat open is wanneer je vinger niet verplaatst je dominante oog is.

Methode 4: gebruik de hulp van een spiegel

 • Deze methode is moeilijk om uit te leggen, maar eenvoudig om te doen... Hou er wel je gedachten goed bij wat nu links en rechts is in het spiegelbeeld.
 • Ga voor een spiegel staan op 3-4 meter afstand.
 • Hou beide ogen op
 • Wijs met uitgestrekte arm naar je ogen en zorg dat in de spiegel(!!!) het spiegelbeeld van je vinger op het spiegelbeeld van je rechteroog komt en ga heen en weer van het spiegelbeeld van je rechteroog (= aan de rechterkand van de spiegel!!!) naar het spiegelbeeld van je linkeroog (=links in de spiegel)...
 • Wanneer je met het spiegelbeeld van je vinger op je rechteroog bent, kijkt dan waar je echte vinger naar wijst... wijst die naar je hoofd, dan is je rechteroog dominant.. je zal zien dat wanneer je met het spiegelbeeld van je vinger op het spiegelbeeld van je linkeroog bent, dat je echte vinger naast je hoofd zal wijzen.
 • Voor links dominante schutters is het net omgekeerd. Met een beetje oefenen lukt het wel.

Methode 5: gebruik met de hulp van je voet

 • Hou beide ogen open
 • Maak een klein gaatje (2-3 cm) met je handen.
 • Hou je armen gestrekt en kijk, met beide ogen open, door dat gaatje naar de tip van je rechtervoet.
 • Sluit nu je rechteroog.
  • Indien je tip van je voet nu verdwenen is, is je rechteroog je dominante oog.
  • Indien je tip van je voet nog steeds zichtbaar blijft is je linker oog dominant.
 • Ter bevestiging, herhaal de procedure maar sluit nu je linker oog..
  • Indien je tip van je voet nu verdwenen is, is je linkeroog je dominante oog.
  • Indien je tip van je voet nog steeds zichtbaar blijft is je rechter oog dominant.

Bedenkingen

 • Voor traditioneel en instinctieve schutters is het belangrijk om beide ogen open te houden tijdens het schieten. Op deze manier kan je een goede inschatting maken van de afstand... Je enkel baseren op je oog dominantie is misschien niet aangewezen wanneer je een boog wil kiezen... je normale lichaamshandigheid (rechts/links) speelt ook een rol...Sommige trainers (e.g. Henri Bodnik) laten links dominante schutters toch met beide ogen open naar het doel kijken en laat hen met een rechtse boog schieten als hen dat beter aanvoelt.. na een tijdje leren je hersenen om het doelbeeld correct te interpreteren...belangrijk daarbij is dat je enkel naar je doel kijkt en niet naar de punt van je pijl...
 • Ik heb een jonge schutter weten wisselen van duidelijk links dominant naar duidelijk rechts dominant over de loop van 3 jaar door deze met een rechtse boog instinctief te laten schieten.